Home >
News and Updates

Газрын зургийг Зохиосон : 2006.04.23
Вебд байршуулсан: 2006.10.01
Нэмэлт оруулсан :    2006.10.28

Map created: 04/23/06
Map added: 10/01/06
Map modified: 10/28/06

“МОНГОЛЫН ЭЗЭНТ УЛСЫН ЗООС ДЭЛДҮҮЛЖ БАЙСАН ГАЗРУУД”

ГАЗРЫН ЗУРАГ

(Түүхийн судалгаанд зориулав)

Томруулж үзэхийн тулд зураг дээр дарна уу.

Mints of Mongol Empire Map

Энэхүү файлыг ADOBE ACROBAT буюу PDF форматаар хадгалсан учир Та нээж үзэхийн тулд дээрхи программыг компютертаа суулгасан байх шаардлагатай. Хэрэв Танд ADOBE ACROBAT байхгүй бол энд доор дарж татаж авна уу.

Get Adobe Acrobat Reader

Зохиогч :    Бадарчийн Нямаа
Зөвлөхүүд: Цэндийн Батсайхан (Монгол)
                   Хароон Тареен (Пакистан)
Зураглал
дизайн:       Хасболдын Амирдаш
Монгол Улсад хэвлэв. Улаанбаатар. 2006 он.

 

“THE MINTS OF THE MONGOL EMPIRE
(XIII-XIV centuries)”

THE MAP

(For historical research)

Please click on below image to open the map.

Mints of Mongol Empire Map

You will need Adobe Acrobat PDF plug-in software installed in order to view the maps. Click icon below to download Adobe Acrobat Plug-in.

Get Adobe Acrobat Reader

 

Author:         Nyamaa Badarch
Consultants: Batsaikhan Tsend (Mongolia)
                   Haroon Tareen (Pakistan)
Design:        Amirdash Hasbold
Printed in Mongolia. Ulaanbaatar. 2006.

 

  


Site Updates


Extremely Limited
Copies available.
Click here for more information.

Энэ ном одоо цөөн тоотой үлдсэн байгаа. Хэрэв Та худалдаж авахыг хүсч байгаа бол дорхи товчлуурыг дарна уу.


 

                                      
2006-2009 Copyright MongolianCoins.com All right reserved. All content is subject to Terms of Service and Privacy Policy.
                                                                                  
Created by Amirinteractive.com