Welcome

 

 

 

Yuan State

YUAN STATE. KHUBILAI KHAGAAN (1260/1279-1294AD)
Zhi Yuan Tong Bao. Bronze.2 wen. Emperor Shi Zu ? Khubilai Khagaan.
Obverse: Zhi Yuan Tong Bao. Reverse: Plain.
29.1mm7.11g001KUB0010
YUAN STATE. KAISHAN QULUG KHAN. (1308-1311AD).
Da Yuan Tong Bao. Bronze. 10 wen. Emperor Wu Tsu - Kaishan Qulug Khagaan.
Obverse: Da Yuan Tong Bao. Reverse: Plain.
40mm18.49g002KHQ0010
YUAN STATE.KAISHAN QULUG KHAGAAN. (1308-1311AD).
Zhi Da Tong Bao. AE. Temple coin. Emperor Wu Tsu ? Kaishan Qulug Khagaan.
Obverse: Zhi Da Tong Bao. Reverse: Plain.
15.5mm2.3g002KHQ0020
YUAN STATE. YISUN TEMUR KHAGAAN. (1324-1328AD).
Tai Ding Tong Bao. Bronze.2 wen. Emperor Tai Ding Di ? Yisun Temur Khagaan.
Obverse: Tai Ding Tong Bao. Reverse: Plain
19mm3.8g003YIS0010
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD)
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 2 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Mao? (pags-pa).
33mm9.2g004TTK0010
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD).
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 2 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Si? (pags-pa).
33mm11g004TTK0020
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD).
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 3 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Chen? (pags-pa).
33mm9.7g004TTK0030
YUAN STATE. TOGOON TEMUR KHAGAAN. (1333-1368AD)
Zhi Zheng Tong Bao. AE. 10 wen. Emperor Shun Di ? Togoon Temur Khagaan.
Obverse: Zhi Zhen Tong Bao. Reverse: ?Shih? (pags-pa).
43mm31.2g004TTK0040

The Silver Coins of Mongol Pe